Fiscale regelingen

De belastingdienst kent verschillende fiscale regelingen die gunstig zijn voor alleenstaande ouders. Controleer tijdig op de website van de belastingdienst de regelingen en toeslagen die er zijn en de voorwaarden die daarvoor gelden, zodat je weet wat er voor jou verandert. Je kunt op de website van de belastingdienst ook een proefberekening maken.

Let op: toeslagen worden door de belastingdienst altijd als voorschot betaald. Het kan dus zijn dat je bij een definitieve berekening van de toeslag een extra bedrag ontvangt of dat je het bedrag of een deel daarvan terug moet betalen. Zorg dus altijd dat jouw actuele gegevens (over bijvoorbeeld: inkomen, huur of kinderopvang) bekend zijn bij de belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van een huurwoning. Voor de hoogte van de huurtoeslag geldt niet alleen een inkomenstoets maar ook een vermogenstoets. Als je bij scheiding overwaarde krijgt toegedeeld uit een verdeelde woning dan kan dat dus betekenen dat je geen recht (meer) hebt op huurtoeslag. Ook het vermogen van een minderjarige kind dat bij je woont of waarde van een kapitaalverzekering telt mee als vermogen voor deze toeslag.

Kijk voor de voorwaarden of voor het maken van een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Alleenstaande ouders die op 1 januari van het fiscale jaar een kind hebben dat nog géén twaalf jaar is, hebben mogelijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor dat jaar. Dit betreft geen toeslag maar een heffingskorting op de inkomstenbelasting box1. Je kind dient dan wel op jouw woonadres in de gemeentelijke basisregistratie ingeschreven te zijn. Bij een co-ouderschap vervalt die inschrijvingsvereiste en kunnen beide ouders van de heffingskorting gebruik maken.

Kindgebonden budget

Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op kindgebonden budget. Dit betreft een toeslag, net als huurtoeslag en zorgtoeslag, die je zelf bij de belastingdienst dient aan te vragen. Voor alleenstaande ouders bestaat er een aanvulling op de hoogte van het kindgebonden budget.

Ontving je voor de scheiding al kindgebonden budget, dan hoef je alleen maar te controleren of degene die de toeslag op zijn of haar naam ontving ook degene is die na scheiding recht heeft op de toeslag, dus wie de hoofdverzorger is van het kind is en bij wie het kind woont. Ontving je nog geen kindgebonden budget, dan kan het zijn dat je daar na scheiding wél recht op hebt.

Om aanspraak te kunnen maken op kindgebonden budget geldt een aantal regels. Zo mogen inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Het kind dient te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager, voorts dient deze ouder geregistreerd te zijn als zijnde de 'aanvrager' van de kinderbijslag. Dit kun je controleren op de website van het SVB door in te loggen met je DigiD code.

Verdeel je de zorg gelijkelijk in een co-ouderschap en heb je meer dan één minderjarig kind, dan zou je ieder aanspraak kunnen maken op kindgebonden budget. Bij co-ouderschap geldt de inschrijvingsvereiste niet, wél geldt de aanvragersstatus bij het SVB. Ieder der ouders dient dan dus aanvrager te zijn van de kinderbijslag van ten minste één kind. (Registreer het jongste kind bij de minstverdienende ouder zodat die het langst kan profiteren van de regeling). Aanvraag door beide ouders hoeft overigens niet altijd gunstig te zijn. De hoogte van de uitkering neemt namelijk af (tot nihil) naar mate het eigen inkomen hoger is. Er is daarnaast ook sprake van een vermogenstoets. Het is dus goed om eerst te kijken wat de hoogte is van de toeslag waar iedere ouder recht op heeft.

Kijk voor de voorwaarden of voor het maken van een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn ook peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag krijgen. De ouder die de kinderopvangkosten ook daadwerkelijk betaalt (de hoofdverzorger of bij een co-ouderschap beide ouders of een van hen) heeft recht op de toeslag.

Kijk voor de voorwaarden of voor het maken van een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. Het kan zijn dat je hier tijdens samenwonen geen recht op had maar na scheiding wel.

Kijk voor de voorwaarden of voor het maken van een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier