Fiscale regelingen

De belastingdienst kent verschillende fiscale regelingen die gunstig zijn voor alleenstaande ouders. Controleer tijdig op de website van de belastingdienst de regelingen en toeslagen die er zijn en de voorwaarden die daarvoor gelden, zodat je weet wat er voor jou verandert. Je kunt ook een proefberekening maken.

Kindgebonden budget

Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op kindgebonden budget. Dit betreft een toeslag, net als huurtoeslag en zorgtoeslag, die je zelf bij de belastingdienst dient aan te vragen. Voor alleenstaande ouders bestaat er een aanvulling op de hoogte van het kindgebonden budget.

Ontving je voor de scheiding al kindgebonden budget, dan hoef je alleen maar te controleren of degene die de toeslag op zijn of haar naam ontving ook degene is die na scheiding recht heeft op de toeslag, dus bij wie het kind woont. Ontving je nog geen kindgebonden budget, dan kan het zijn dat je daar na scheiding wél recht op hebt.

Om aanspraak te kunnen maken op kindgebonden budget geldt een aantal regels. Zo mogen inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Het kind dient te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager, voorts dient deze ouder geregistreerd te zijn als zijnde de ‘aanvrager’ van de kinderbijslag. Dit kun je controleren op de website van het SVB door in te loggen met je DigiD code.

Verdeel je de zorg gelijkelijk in een co-ouderschap en heb je meer dan één minderjarig kind, dan zou je ieder aanspraak kunnen maken op kindgebonden budget. Bij co-ouderschap geldt de inschrijvingsvereiste niet, wél geldt de aanvragersstatus bij het SVB. Ieder der ouders dient dan dus aanvrager te zijn van de kinderbijslag van ten minste één kind. (Registreer het jongste kind bij de minstverdienende ouder zodat die het langst kan profiteren van de regeling). Aanvraag door beide ouders hoeft overigens niet altijd gunstig te zijn. De hoogte van de uitkering neemt namelijk af (tot nihil) naar mate het eigen inkomen hoger is. Er is ook sprake van een vermogenstoets.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Alleenstaande ouders die op 1 januari van het fiscale jaar een kind hebben dat nog géén twaalf jaar is hebben mogelijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor dat jaar. Dit betreft geen toeslag maar een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Ook voor deze fiscale tegemoetkoming geldt de inschrijvingsvereiste. Bij een co-ouderschap vervalt de inschrijvingsvereiste en kunnen beide ouders van de heffingskorting gebruik maken.

Huurtoeslag

Voor de hoogte van de huurtoeslag geldt niet alleen een inkomenstoets maar ook een vermogenstoets. Kijk voor het actuele drempelbedrag op de website van de Belastingdienst. Als je bij scheiding overwaarde krijgt toegedeeld uit een verdeelde woning dan kan dat dus betekenen dat je geen recht (meer) hebt op huurtoeslag. Ook het vermogen van uw minderjarige kind dat bij u thuis woont of van een kapitaalverzekering telt mee als vermogen voor deze toeslag.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER