Partneralimentatie

Voor berekening van de hoogte van de partneralimentatie wordt, net als bij de kinderalimentatie, eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde voor een bijdrage in het levensonderhoud. Die behoefte wordt berekend op basis van het netto besteedbare inkomen tijdens huwelijk van beide partijen, verminderd met de behoefte van de kinderen. Voorts wordt gekeken naar de draagkracht van beide partijen. Wat kan de alimentatiegerechtigde zelf betalen, uit eigen inkomen, en wat kan de alimentatieplichtige zo nodig bijdragen.

De maximale duur van het recht op partneralimentatie is twaalf jaar na datum echtscheiding. Deze termijn staat al enige tijd ter discussie. Dat men dit niet meer passend vindt in de huidige tijd, vindt je terug in de rechtspraak van de laatste jaren. Steeds vaker worden er ten aanzien van de duur van de partneralimentatie, vooruitlopend op een wetswijziging, al afwijkende afspraken gemaakt (beperking van de duur) en is er sprake van een afbouw van de hoogte over de afgesproken periode. In de eerste tijd na de echtscheiding is er immers vaak meer steun nodig dan na verloop van tijd, bijvoorbeeld als er nog schoolgaande kinderen zijn. Soms worden er ook alternatieve afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een extra bedrag ineens voor het volgen van een cursus of opleiding die meer kans geeft op een baan of betere mogelijkheden.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER