Mediation en rechtspraak

Kies je ervoor om je geschil voor te leggen aan de rechter, met ieder een eigen advocaat, ook dan kan mediation toch nog een optie zijn om te komen tot oplossingen. Omdat ook rechters weten dat oplossingen die op maat gemaakt zijn niet alleen beter passen bij partijen, maar ook beter worden nageleefd dan opgelegde regels, kijkt een rechter altijd of je conflict zich misschien toch leent voor mediation. Als dat het geval is, dan ontvang je een mediationvoorstel. Dat kan schriftelijk zijn, voorafgaand aan de zitting. Ook zal de rechter tijdens de zitting met alle partijen onderzoeken welke oplossingsmethode in een situatie het meest geschikt is. Dat kan een uitspraak zijn door de rechter, een schikking of mediation. Je kunt ook zelf aangeven bij de rechter dat je mediation wilt.

Rechtspraak bij familieconflicten

Met name bij familieconflicten geven rechters er voorkeur aan dat er geen sprake is van ‘winnaars en verliezers’. Zeker als het om scheidende paren gaat die minderjarige kinderen hebben waar zij samen de zorg voor dragen, is het van belang dat de verhoudingen tussen de ouders gezond blijven, voor zover dat mogelijk is. Juist in dit soort zaken wordt daarom voorafgaande of tijdens de gerechtelijke procedure een mediationvoorstel gedaan en kun je verwezen worden naar de mediationfunctionaris van de rechtbank. Regelmatig gebeurt het dat je tijdens de zitting naar een mediator op de rechtbank wordt verwezen die daar piket houdt.

Tijdens de gerechtelijke procedure in mediation

Kies je tijdens de gerechtelijke procedure voor mediation, dan wordt de procedure tijdelijk stilgelegd. De mediator heeft geen voorkennis van het dossier en is onbevooroordeeld. Meestal zijn bij deze gesprekken geen advocaten aanwezig maar dat mag wel als je daar afspraken over maakt. Word je het eens in de mediation dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door partijen wordt getekend, waarna de gerechtelijke procedure wordt afgesloten. Kom je samen toch niet tot overeenstemming, of zijn er toch nog punten waarover je het niet eens bent geworden, dan wordt de gerechtelijke procedure met de advocaten voortgezet.

Tijdens de gerechtelijke procedure niet in mediation

Soms is het niet gewenst om in een gerechtelijke procedure in mediation te gaan. Niet elk conflict leent zich voor mediation. En soms is het conflict te zeer geëscaleerd. Het kan ook zijn dat je mediation al hebt geprobeerd, maar zonder succes, en je nu behoefte hebt aan een beslissing van een rechter waar ieder zich aan moet houden.

Mediation voor een gerechtelijke procedure heeft de voorkeur

Zit je in een gerechtelijke procedure en wil je mediation proberen, dan kan de mediationfunctionaris van de rechtbank je een lijst ter hand stellen van alle gekwalificeerde mediators die als mediator kunnen optreden. Ook ons kantoor vind je op deze lijst.

Mediation kan dus ook nog tijdens een gerechtelijke procedure maar bedenk wel dat als de kloof tussen partijen met het voeren van de rechtszaak groter is geworden, het succes op een geslaagde mediation in de mediationkamer minder groot is. Dus als je eerst probeert oplossingen in mediation te vinden, alvorens je geschil aan de rechter voor te leggen, dan verdient dat de voorkeur. Een goed begin is immers het halve werk.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier