Een scheiding in zes stappen

Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding in mediation? Wat doet de mediator? En wat doe jij?

Wat doen wij?

Wij sturen je een informatiepakket met de volgende stukken:

  • een mediationovereenkomst (hierin staan de afspraken die gelden bij mediation);
  • een lijst met documenten die je moet verzamelen (denk aan kopieën van: bankrekeningen, eigendomsaktes van de koopwoning, jaaropgaven en dergelijke);
  • een lijst met vragen voor het maken van een ouderschapsplan (bij minderjarige kinderen).

Wat doe jij?

Je verzamelt de nodige informatie en documenten uit genoemde lijst die van toepassing zijn. Je vult de lijst met vragen in voor het maken van het ouderschapsplan. Deze stukken neem je mee naar het eerste gesprek.

Wij nemen eerst samen de mediationovereenkomst door. Bij akkoord wordt deze door alle partijen ondertekend. Het intakeformulier wordt ingevuld en daarna beginnen we met het eerste mediation gesprek. In alle mediationgesprekken is zowel ruimte voor de relationele kant van de scheiding als ook voor de zakelijke kant.

Wat doen wij?

Wij brengen met je in kaart wat er geregeld moet worden, waar liggen eventuele knelpunten en waar is meer informatie nodig om afspraken te kunnen maken.

Wat doe jij?

Je wint de nodige informatie in bij diverse instanties zoals bij de bank, verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds en dergelijke.

In een tweede en zo nodig derde gesprek wordt op basis van de ingekomen informatie verder besproken hoe je na scheiding omgaat met de verdeling van zorg voor de kinderen en hoe de zakelijke aspecten die aan de orde zijn gekomen worden afgewikkeld. Een alimentatieberekening wordt met je doorgenomen.

Wat doen wij?

Met de stukken en informatie die wij van je hebben ontvangen wordt door ons een alimentatieberekening gemaakt, een concept ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Een juridische toetsing van de overeenkomsten vindt plaats door een advocaat van ons kantoor.

Wat doe jij?

Je beoordeelt de lijst met gegevens voor de alimentatieberekening die wij hebben toegezonden. Je controleert de concepten van het ouderschapsplan en van het convenant.

In een laatste gesprek worden de overeenkomst(en) met je doorgenomen en ondertekend.

Deze stap geldt alleen bij een echtscheiding of bij een beëindiging geregistreerd partnerschap indien partijen minderjarige kinderen hebben.

Wat doen wij?

Wij sturen het ondertekende ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, samen met een verzoekschrift, en gemeentelijke aktes in drievoud naar de rechtbank.

Zijn partijen gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan eindigt de huwelijksgoederengemeenschap van rechtswege per datum van indiening van het verzoekschrift. Dit betekent dat uitgaven die gedaan worden, leningen die worden aangegaan of goederen die worden aangeschaft na deze datum niet meer voor verdeling en verrekening tussen partijen in aanmerking komen. Door ons wordt een verzoek gedaan om de beëindiging in te schrijven in het huwelijksgoederenregister. Hierdoor ontstaat werking jegens derden.

Wat doe jij?

Even helemaal niets.

Zodra ons kantoor de beschikking (vonnis) van de rechtbank heeft ontvangen sturen wij je dit toe, samen met een akte van berusting ter ondertekening. In de akte verklaar je niet in hoger beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de rechter en doe je tevens een verzoek om de echtscheiding in te schrijven in het register van de burgerlijke stand.

Wat doe jij?

Je tekent ieder de akte van berusting en stuurt ons deze retour.

Wat doen wij?

Zodra wij de aktes hebben ontvangen zorgen wij voor de inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand. Datum van inschrijving is datum echtscheiding. Voorts sturen wij de pensioenfondsen bij verevening van ouderdomspensioenrechten de nodige informatie en onderliggende stukken toe. Wij sluiten het dossier.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER