Een scheiding in zes stappen

Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding in mediation? Wat doet de mediator? En wat doe jij?

Stap 1 Voorbereiding

Wat doen wij?

Wij sturen je een informatiepakket met de volgende stukken:

  • Een mediationovereenkomst (hierin staan de afspraken die gelden bij mediation);
  • Een lijst met documenten die je moet verzamelen (denk aan kopieën van: bankrekeningen, eigendomsakte en hypotheekakte van de koopwoning, jaaropgaven en dergelijke);
  • Een lijst met vragen voor het maken van een ouderschapsplan (bij minderjarige kinderen).

Wat doe jij?

Je verzamelt alvast de nodige stukken en wint zo nodig informatie in bij diverse instanties zoals bij de bank, een hypotheekadviseur, verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds en dergelijke.

Stap 2 Intake/eerste gesprek

Wij nemen eerst samen de mediationovereenkomst door. Bij akkoord wordt deze door alle partijen ondertekend. Daarna beginnen we met het eerste mediationgesprek. In alle mediationgesprekken is zowel ruimte voor de relationele kant van de scheiding als ook voor de zakelijke kant.

Wat doen wij?

Wij brengen met je in kaart wat er geregeld moet worden, waar liggen eventuele knelpunten en waar is meer informatie nodig om afspraken te kunnen maken.

Wat doe jij?

Je wint de nog nodige informatie in bij diverse instanties zoals bij de bank, een hypotheekadviseur, verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds en dergelijke.

Stap 3 Afspraken maken

In een tweede en zo nodig derde gesprek wordt op basis van de ingekomen informatie verder besproken hoe je na scheiding omgaat met de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen en hoe de zakelijke aspecten die aan de orde zijn gekomen worden afgewikkeld. Een alimentatieberekening (kinderalimentatie en/of partneralimentatie) wordt met je doorgenomen.

Wat doen wij?

Met de stukken en informatie die wij van je hebben ontvangen wordt door ons een alimentatieberekening gemaakt, een concept ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.

Wat doe jij?

Je beoordeelt de lijst met gegevens voor de alimentatieberekening die wij hebben toegezonden. Je controleert de concepten van het ouderschapsplan en van het convenant.

Stap 4 Overeenkomsten doornemen en tekenen

In een laatste gesprek worden de overeenkomst(en) met je doorgenomen en ondertekend.

Stap 5 De rechtbank

De hierna volgende stap geldt alleen bij een echtscheiding of bij een ontbinding geregistreerd partnerschap indien jullie minderjarige kinderen hebben.

Wat doen wij?

Wij sturen het ondertekende ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant naar een advocaat. De advocaat neemt contact met je om de afspraken die zijn gemaakt te bespreken en dient daarna het verzoekschrift in bij de rechtbank.

Zijn jullie gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan eindigt de huwelijksgoederengemeenschap van rechtswege per de datum van indiening van het verzoekschrift. Dit betekent dat uitgaven die gedaan worden, leningen die worden aangegaan of goederen die worden aangeschaft na deze datum niet meer voor verdeling en verrekening tussen jullie in aanmerking komen. De advocaat doet een verzoek om de de inschrijving van het verzoekschrift bij de rechtbank in te schrijven in het huwelijksgoederenregister. Hierdoor ontstaat werking jegens derden.

Wat doe jij?

Even helemaal niets.

Stap 6 Inschrijving van de echtscheiding

Zodra de advocaat de beschikking (vonnis) van de rechtbank heeft ontvang je dit per e-mail samen met een akte van berusting ter ondertekening. In de akte verklaar je niet in hoger beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de rechter en doe je tevens een verzoek om de echtscheiding in te schrijven in het register van de burgerlijke stand. Dit register wordt gehouden bij de gemeente waar je bent getrouwd of waar je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Wat doe jij?

Je tekent ieder de akte van berusting en stuurt deze retour naar de advocaat.

Wat doen wij?

Zodra de advocaat de aktes heeft ontvangen zorgt deze voor de inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand. Datum van inschrijving is datum echtscheiding. Wij sluiten het dossier.

Wat doe jij?

Je zorgt dat de pensioenfondsen tijdig een melding ontvangen van de door jou en je ex-partner overeengekomen regeling met betrekking tot de ouderdomspensioenrechten (ook als het de bedoeling is dat jullie daar beiden vanaf zien). Je kunt dit in overleg ook door ons laten verzorgen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier