Ouderschapsplan

Alle ouders die gaan scheiden en samen het gezag hebben over hun minderjarige kinderen zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een goed plan met werkbare afspraken kan zorgen voor de nodige rust en duidelijkheid.

Christina Hosman mediation in Leerdam begeleidt ouders bij het maken van een juridisch correct plan dat heldere afspraken bevat. Wij sturen een vragenlijst op die ieder der ouders voor zich kan invullen. Ervaring leert dat ouders het in basis vaak over veel zaken eens zijn die te maken hebben met de opvoeding van de kinderen en over de invulling van het ouderschap na scheiding. Over de zaken die partijen verdeeld houden kan in mediation verder worden gekeken naar oplossingen.

In een ouderschapsplan regel je:

  • Waar de kinderen gaan wonen;
  • Hoe de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld;
  • Hoe de kosten worden gedeeld (kinderalimentatie);
  • Hoe de ouders elkaar informeren;
  • Hoe het vermogen van de kinderen wordt beheerd;
  • Welke beslissingen de ouders samen nemen (en welke niet);
  • Wanneer een regeling wordt heroverwogen en aangepast;
  • Hoe je omgaat met een wijziging van de situatie.

Kindgesprek

Betrek vroegtijdig ieder kind afzonderlijk bij het maken van het ouderschapsplan. Zij zijn immers straks degenen die de regeling uitvoeren.

Wij bieden een gesprek aan met de kinderen, zonder de ouders, waarin zij, ieder voor zich, kunnen aangeven hoe zij de regeling met hun ouders na de scheiding voor ogen zien, waar hun wensen liggen en waar zij tegen op zien. Met de kinderen wordt besproken wat wél en wat niet wordt teruggekoppeld aan de ouders. De uitkomst daarvan wordt met de ouders besproken en kan worden meegenomen in het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan aanpassen en wijzigingen

Een ouderschapsplan is een momentopname. In de loop der tijd veranderen bestaande situaties, of doen zich nieuwe situaties voor die je niet had voorzien en die vragen om wijzigingen of nieuwe afspraken. Een ouderschapsplan moet je zo nu en dan tegen het licht te houden om te kijken of het nog aan de actuele situatie voldoet.

Moet het plan worden aangepast of aangevuld, dan kun je dat natuurlijk samen doen. Wij raden je aan om nieuwe afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Zijn er ingrijpende wijzigingen, zoals een nieuwe omgangsregeling, of aanpassing van de kinderalimentatie, neem dan tijdig contact met ons op. Wij geven advies, toetsen door de ouders zelfgemaakte afspraken en maken desgewenst een nieuwe berekening van de alimentatie of overeenkomst ter aanvulling of wijziging van de nieuwe afspraken.

Veel gestelde vragen Ouderschapsplan

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER