Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wij kijken altijd eerst of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid: een zogenaamde toevoeging. Heb je recht op een toevoeging dan betaal je alleen een eigen bijdrage van € 56,- of € 112,- en gereduceerde kosten voor de rechtbank € 42,50 (griffierecht). Een echtscheiding kan dus al voor € 98,50 per persoon worden geregeld.

Om in aanmerking te komen voor een toevoeging mag zowel het inkomen als het vermogen niet hoger zijn dan een door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vastgesteld drempelbedrag Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, wij sturen u dan de actuele toelatingseisen toe.

Logo High Trust - Raad voor de rechtsbijstand

Voor de toetsing of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt je beschouwd als ‘alleenstaande’. De RvR kijkt naar de bij de belastingdienst bekende gegevens van twee jaar voor aanvang van de zaak. Je fiscale jaarinkomen in 2021 mag dan niet hoger zijn dan € 28.600,- (peiljaar 2019).  Ben je alleenstaande ouder of co-ouder dan mag dat niet hoger zijn € 40.400,- (peiljaar 2019). Betaalde je in 2019 vermogensbelasting in box 3 dan wordt de aanvraag op die grond afgewezen.

De RvR voert na afloop van de zaak nog een resultaatstoets uit. Er wordt dan gekeken naar wat je aan de zaak financieel hebt overgehouden. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan de helft van het in box3 genoemde belastingvrije vermogen (in 2021 geldt maximaal € 15.670,-). Ligt dat hoger, bijvoorbeeld door verkoop van een woning met overwaarde, dan wordt de toevoeging ingetrokken. Je ontvangt dan alsnog een declaratie van ons kantoor voor de werkzaamheden in het dossier.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging, dan betaal je altijd een eigen bijdrage. Bij mediation is dit € 56,- of maximaal € 112,-, afhankelijk van de hoogte van het fiscale jaarinkomen. Heb je ieder een eigen advocaat dan ligt de eigen bijdrage een stuk hoger.

Komt slechts één van partijen in aanmerking voor een toevoeging, dan betaalt de ander de helft van het uurtarief.

Pakket voor echtscheiding

Voor echtscheiding in mediation biedt ons kantoor een pakket aan. Dit pakket is niet geschikt voor ondernemers, behalve als er sprake is van een eenmanszaak.

Christina Hosman Mediation (€ 1.125,- p.p. excl. Btw) 

 • Bespreking(en) (max. 180 min)
 • Mediation verslag
 • Een alimentatieberekening
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 • Correspondentie met partijen
 • Juridische toetsing scheidingsconvenant door Israels Van Kessel Advocaten

Israels Van Kessel Advocaten verzoekschrift (€ 125,- p.p. excl. Btw *)

 • Juridische toetsing door een advocaat
 • Indiening verzoekschrift en inschrijving huwelijksgoederenregister
 • Opmaken aktes van berusting
 • Inschrijving echtscheiding register burgerlijke stand

* Dit bedrag is exclusief de kosten voor griffierecht van de rechtbank, porti en kosten voor afschriften van gemeentelijke aktes.

Doen zich onverwachte zaken of situaties voor die extra uren met zich meebrengen, dan wordt dat tijdig gemeld en met je besproken

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER