Mediationovereenkomst

Een MfN-registermediator werkt met een mediationovereenkomst. Hierin staan diverse afspraken met betrekking tot de mediation waar je elkaar en de mediator aan kunt houden, zie hiervoor ook het mediationreglement  en het privacystatement  in verband met de regelgeving AVG. Het MfN kent tevens gedragsregels waar de mediator zich aan dient te houden en heeft een klachtenregeling waarvan je gebruik kan maken als je ontevreden bent over de mediator. Voor meer informatie zie: www.mediatorsfederatienederland.nl

Wat staat er in een mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomst staan de aard van de opdracht genoemd, de kosten van de mediation en worden de belangrijkste regels die voor de mediation gelden overeengekomen.

Vrijwilligheid

Een van die regels is vrijwilligheid. Alle deelnemers aan de mediation doen mee op vrijwillige basis. Logisch want je kunt een ander immers niet dwingen om samen te werken. Zou tijdens het proces toch blijken dat de mediation niet werkt, dan kan de mediator de mediation op verzoek van een van de partijen beëindigen.

Geheimhouding

Een andere regel die in de mediationovereenkomst staat is geheimhouding. Datgene wat tijdens de mediation wordt gezegd of geschreven, e-mails van en aan partijen of verslagen die worden gemaakt en conceptberekeningen van de alimentatie, vallen onder die geheimhoudingsverplichting. Je mag deze dus niet zomaar aan een ander laten lezen of in een procedure bij de rechter tegen elkaar gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor de mediator. Voorafgaande aan de mediation wordt met jullie besproken hoe je met die geheimhoudingsverplichting omgaat. Het kan namelijk zijn dat je een adviseur wilt raadplegen, of even wilt sparren met je beste vriend of vriendin alvorens je beslissingen neemt. Je spreekt dan met elkaar af met wie je iets bespreekt en wat je al of niet bespreekt.

De geheimhouding eindigt na afloop van de mediation. Dit betekent dat alle tijdens de mediation gemaakte afspraken die door de mediator in een schriftelijke overeenkomst, een convenant of vaststellingsovereenkomst, zijn gezet buiten de geheimhoudingsverplichting vallen. Deze afspraken zijn bindend zodra jullie deze overeenkomst hebben getekend. Je kunt elkaar hier dus aan houden. Alle verslagen die tijdens de mediation zijn gemaakt door de mediator en al het e-mailverkeer en dergelijke blijven wel onder de geheimhoudingsverplichting.

De regels die gelden voor de mediation en de mediationovereenkomst worden in het eerste gesprek met je doorgenomen. Na ondertekening van de mediationovereenkomst begint de mediation.

Voorbeeld mediationovereenkomst

Bekijk een voorbeeld van de mediationovereenkomst (pdf).

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier