De mediationovereenkomst

Als MfN registermediator werk Hosman Mediation met een door de Mediationfederatie Nederland (MfN) voorgeschreven mediationovereenkomst. Voorafgaande aan de mediation ontvang je per e-mail van de mediator deze mediationovereenkomst, samen met het reglement van het MfN dat op deze overeenkomst van toepassing is, de gedragsregels van de mediator en een privacyverklaring.

Wat staat er in een mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomst staan de aard van de opdracht genoemd, de kosten van de mediation en worden de belangrijkste regels die voor de mediation gelden overeengekomen.

Vrijwilligheid

Een van die regels is vrijwilligheid. Alle deelnemers aan de mediation doen mee op vrijwillige basis. Logisch want je kunt een ander immers niet dwingen om samen te werken. Zou tijdens het proces toch blijken dat de mediation niet werkt, dan kan de mediator de mediation op verzoek van een van de partijen beëindigen.

Geheimhouding

Een andere regel die in de mediationovereenkomst staat is geheimhouding. Datgene wat tijdens de mediation wordt gezegd of geschreven, e-mails van en aan partijen of verslagen die worden gemaakt en conceptberekeningen van de alimentatie, vallen onder die geheimhoudingsverplichting. Je mag deze dus niet zomaar aan een ander laten lezen of in een procedure bij de rechter tegen elkaar gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor de mediator. Voorafgaande aan de mediation wordt met jullie besproken hoe je met die geheimhoudingsverplichting omgaat. Het kan namelijk zijn dat je een adviseur wilt raadplegen, of even wilt sparren met je beste vriend of vriendin alvorens je beslissingen neemt. Je spreekt dan met elkaar af met wie je je iets bespreekt en wat je al of niet bespreekt.

De geheimhouding eindigt na afloop van de mediation. Dit betekent dat alle tijdens de mediation gemaakte afspraken die door de mediator in een schriftelijke overeenkomst, een convenant of vaststellingsovereenkomst, zijn gezet buiten de geheimhoudingsverplichting vallen. Deze afspraken zijn bindend zodra alle jullie deze overeenkomst hebben getekend. Je kunt elkaar hier dus aan houden. Alle verslagen die tijdens de mediation zijn gemaakt door de mediator al het e-mailverkeer en dergelijke blijven wel onder de geheimhoudingsverplichting.

De regels die gelden voor de mediation en de mediationovereenkomst worden in het eerste gesprek met je doorgenomen. Na ondertekening van de mediationovereenkomst begint de mediation.

Voorbeeld mediationovereenkomst

Bekijk een voorbeeld van de mediationovereenkomst (pdf).

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER