Familiemediation

Mijn beste vriendin vierde haar bruiloft twee keer. Een keer met de familie van moederskant en een keer met de familie van vaderskant. Maar je kon maar één keer bij de gemeenteambtenaar het huwelijk sluiten. Er moest dus een keuze worden gemaakt. Zou dit in bijzijn van moeders familie of van vaders familie gebeuren? En hoe zou dit binnen de families vallen? Wekenlang had zij hier buikpijn van.

Familieruzies

Conflicten komen in elke familie voor. En dat is op zich niet erg. Maar als een conflict langer duurt, soms wel jaren, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor iedereen. Vaak worden meerdere familieleden meegezogen in een ruzie die zich als een steen in een plas water uitbreidt over de hele familie. Familiefeesten of andere bijeenkomsten vormen dan eerder een bron van zorg dan van vreugde.

Kun je daar iets aan doen?

Ja, gelukkig kunnen familieconflicten in mediation worden opgelost. Hoe werkt dat? Samen bespreek je het conflict onder begeleiding van een mediator. Wat is er gebeurd en wat deed dat met jou en de ander? Hoe zou je kunnen komen tot oplossingen en hoe ga je in de toekomst verder? De mediator zorgt voor een veilige omgeving voor het gesprek. De mediator neemt geen stelling in en is neutraal. Alles wat tijdens de mediation gezegd wordt is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting. Voorafgaande aan de mediation teken je daarvoor.

Wacht niet te lang

Het is raadzaam om niet te lang te wachten als zich een conflict voordoet binnen de familie. Hoe langer je wacht hoe dieper de deelnemers zich soms in hun loopgraven terugtrekken en hoe meer mensen erbij betrokken worden. Kom je snel tot actie dan kan veel onnodig leed worden voorkomen.

Werkt mediation ook voor langlopende familieconflicten?

Ja, ook als een familieconflict al jaren duurt kan dit worden opgelost in mediation. Vaak blijkt dat, doordat een vervelend incident niet tijdig is besproken en is opgelost, het conflict in de loop der jaren almaar groter is geworden. Soms weet men niet eens meer precies waarom het nou eigenlijk was begonnen. Een gesprek met elkaar kan duidelijkheid geven en begrip voor elkaars positie. En daar begint het mee. Begrijp je de ander, en begrijpt die ander jou, dan kun je kijken naar oplossingen die in wederzijds belang zijn. En voorwaarden scheppen voor de toekomst.

Maar we hoeven toch geen vrienden te worden?

Natuurlijk zul je niet met iedereen beste vrienden worden. Dat hoeft ook niet. Maar met je familie moet je nu eenmaal door. In mediation kun je een vorm vinden om met respect met elkaar om te gaan en er het beste van te maken. En als je de moed eenmaal hebt gevat om het conflict samen aan te pakken, dan zul je zien dat de negatieve gevoelens die je hebt voor die ander vanzelf een stuk milder worden.

Kosten

Familiemediation wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 125,- excl. Btw per uur.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier