Aanvullende kosten bij echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen ben je voor de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank griffierecht verschuldigd. Dit betreft in 2024 € 160 p.p.  Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan is het griffierecht € 43,50 p.p.

Voorts word je bij een toevoeging de vastgestelde eigen bijdrage in rekening gebracht (maximaal € 121). Daarnaast ben je kosten kwijt voor een afschrift van de huwelijksakte of partnerschapsakte en afschrift van de geboorteakten van jullie minderjarige kinderen. Deze kun je zelf bij de gemeente waar getrouwd is of waar het geregistreerde partnerschap is aangegaan resp. waar de kinderen zijn geboren digitaal aanvragen.

Voor het veilig verzenden van stukken worden deze per aangetekende post verstuurd. De portokosten, ad. € 9,25, worden je in rekening gebracht.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier