Kinderalimentatie

Ga je scheiden en heb je samen minderjarige kinderen, dan moet je samen met je ex-partner afspraken maken over de verdeling van de kosten voor de kinderen. Dit kan in de vorm van kinderalimentatie. Ga je de zorgtaken verdelen in de vorm van een co-ouderschap of fiftyfifty regeling, ook dan kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie.

Wanneer betaal je kinderalimentatie?

Kinderalimentatie wordt betaald als één van de ex-partners een financiële bijdrage nodig heeft voor de zorg en opvoeding van de minderjarige kinderen die hij of zij voor zijn rekening neemt. Dit hangt natuurlijk af van het verschil in inkomen van beide ouders. Bij het vergelijken van ieders draagkracht worden de eventuele belastingtoeslagen, zoals kindgebonden budget, meegenomen in de draagkracht van de ontvanger. Ook wordt bij het berekenen van de kinderalimentatie rekening gehouden met ieders zorgtaken voor de kinderen. Het gaat er immers om dat er voldoende financiële middelen zijn voor de kinderen bij de ouder bij wie zij verblijven.

Hoogte kinderalimentatie berekenen

Bij de berekening van de hoogte van kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de kinderen. Deze wordt vastgesteld op basis van het netto besteedbare inkomen van de ouders tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen. Ook het aantal kinderen dat het gezin telt en hun leeftijd bepaalt mede de behoefte per kind per maand. Die behoefte is het bedrag uit het inkomen van beide ouders dat maandelijks werd besteed aan de kinderen. Bij iedere latere berekening van de kinderalimentatie blijft die behoefte de basis voor verdeling tussen de ouders van de kosten voor de kinderen. De behoefte wordt dan wel geïndexeerd. Bij de bepaling van de behoefte wordt ook rekening gehouden met kosten van het kind, zoals de kosten van kinderopvang of bijvoorbeeld een dieet.

Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders en de mate van zorg voor de kinderen die zij voor hun rekening nemen. Is er sprake van een co-ouderschapsregeling (fiftyfifty verdeling) of een omgangsregeling en hoeveel dagen per week verblijft het kind dan gemiddeld bij de ene en bij de andere ouder? Op basis daarvan wordt de verdeling van kosten tussen de ouders bepaald.

Verdeling kosten

Bij de verdeling van de kosten voor de kinderen tussen de ouders wordt gesproken over verblijfskosten en verblijf overschrijdende kosten.

  • Verblijfskosten: Dit zijn de kosten voor: wonen, gas, elektra, boodschappen, uitjes, vervoer enz. Deze kosten worden betaald door de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. Ze kunnen niet in mindering worden gebracht op de kinderalimentatie.
  • Verblijf overschrijdende kosten: Dit betreft kosten voor onder meer: kleding, mobiele telefoon, schoolgeld, kosten kinderopvang, sportcontributies en dergelijke. Deze kosten komen voor rekening van de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft (deze ouder ontvangt de kinderalimentatie, kinderbijslag, en heeft mogelijk recht op kindgebonden budget). Bij een co- ouderschap of fifty-fifty verdeling worden deze kosten gedeeld, meestal via een kinderrekening waar beide ouders maandelijks een bedrag op storten. Dit bedrag wordt ook naar rato van ieders draagkracht berekend.

Buiten deze kosten kan er daarnaast nog sprake zijn van uitzonderlijke of onvoorziene kosten. Dit kunnen zaken zijn zoals: kosten voor een gehandicapt kind, kosten van hoge schoolgelden of privélessen, individuele (top)sporten of kosten van medische aard die niet gedekt worden door de zorgverzekering. Voor deze kosten geldt dat de ouders deze in overleg maken en naar rato van inkomen delen.

Precies weten hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald? Neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen over kinderalimentatie

Lees meer over alimentatie

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier