Kindgesprek

Het ouderschapsplan was klaar, de handtekeningen waren gezet. Toch kwamen Zoraya en Hans dezelfde week nog terug voor een drastische wijziging. Hun zoon, Yaël, was het helemaal niet eens met het co-ouderschap dat zij voor ogen hadden. Lang had hij gezwegen omdat hij geen van hen teleur wilde stellen maar nu het echt werd had hij toch maar de stoute schoenen aangetrokken.

Ouders bepalen de inhoud van de zorgverdeling, maar het zijn de kinderen die deze afspraken uitvoeren. Zij pakken iedere week hun spullen weer in voor een kortdurende verhuizing, fietsen een stuk om als zij naar hun sport gaan en passen zich weer aan een ander huishouden aan.

Wil je dat de afspraken die in het ouderschapsplan staan ook zo worden uitgevoerd als ze bedoeld zijn, dan is het van groot belang dat je kind het eens is met de regeling. Praat daarom met je kind, betrek het bij het maken van de afspraken die in het plan komen te staan en luister naar wat je kind belangrijk vindt. Of wat je kind nodig heeft om de afspraken uit te voeren.

Het is mogelijk om je kind in een kindgesprek met de mediator vrijuit te laten praten over de gevolgen van de scheiding en over de afspraken die in het ouderschapsplan komen te staan. Voorafgaande aan dat gesprek wordt een geheimhoudingsovereenkomst getekend. Dit betekent dat niets van dat gesprek met derden wordt besproken, ook niet met de ouders. Na afloop van het gesprek wordt met je kind besproken welke zaken wél met de ouders worden besproken. Deze punten kunnen dan worden gebruikt bij het maken van het ouderschapsplan.

Voor een kindgesprek geldt een aangepast tarief van € 75 per uur excl. 21% btw.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier