Hoe zit het met kinderalimentatie als een kind wel is erkend, maar er geen ouderlijk gezag is?

Voor de geboorte van een kind kan de vader, met toestemming van de moeder, het kind erkennen. De vader wordt hiermee de juridische vader van het kind. De moeder kan haar lesbische partner ook toestemming geven om het kind te erkennen. Ook zij wordt daarmee de juridische ouder van het kind, of ook wel de sociale moeder, duomoeder, mede-moeder of meemoeder genoemd. Een juridische ouder heeft een onderhoudsplicht naar het kind toe en is dus verplicht om bij een scheiding kinderalimentatie te betalen. Het kind wordt tevens erfgenaam van de juridische ouder en kan eventueel diens achternaam aannemen en nationaliteit.

Erkenning vóór 1 januari 2023

Een ouder die zijn of haar kind vóór 1 januari 2023 heeft erkend heeft daarmee overigens nog niet het ouderlijk gezag en kan het kind dus niet wettelijk vertegenwoordigen. De ouder kan samen met de moeder van het kind het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl.

Erkenning na 1 januari 2023

Een ouder die zijn of haar kind ná 1 januari 2023 heeft erkend heeft daarmee ook het ouderlijk gezag over het kind en kan het kind dus wettelijk vertegenwoordigen.

Een kind geboren tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap of voorafgaande daaraan

Een echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder wordt bij geboorte van het kind automatisch de juridische ouder en krijgt ouderlijk gezag. Het heeft daarmee automatisch een zorgplicht naar het kind en wordt daarmee dus ook kinderalimentatieplichtig. Een ouder die ouderlijk gezag heeft over het kind kan het kind ook wettelijk vertegenwoordigen en neemt alle belangrijke beslissingen voor het kind samen met de andere ouder. Heb je het kind erkend en ben je daarna in het huwelijk getreden of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan met de moeder, dan heb je daarmee ook het ouderlijk gezag over het kind verkregen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier