Mijn kind is 18 jaar, mag ik nu stoppen met betalen van kinderalimentatie?

De kinderalimentatie stopt zodra je kind 18 jaar is geworden. Je kind is dan officieel volwassen en je bent als ouder niet meer financieel verantwoordelijk voor je kind. Je betaalt vanaf dat moment in beginsel geen kinderalimentatie meer aan je ex-partner. Dit wil overigens niet zeggen dat je als ouder vanaf dat moment geen onderhoudsverplichting meer hebt. Zolang je kind nog geen 21 jaar is ben je er als ouder nog steeds verantwoordelijk voor dat je kind onderdak heeft, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Zolang je kind dus nog niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld doordat het een opleiding volgt, dien je als ouders bij te dragen in de kosten van je kind.

Woont je kind nog thuis bij jou of je ex-partner en volgt je kind een opleiding en kan niet in eigen levensonderhoud voorzien, dan heeft het recht op een zelfstandige bijdrage als zijnde kinderalimentatie. Vaak spreken ouders, samen met het kind af, dat zolang het kind nog thuis woont deze bijdrage, of een deel daarvan, wordt betaald aan de verzorgende ouder om die in staat te stellen de zorgtaken voor het kind te blijven voortzetten. Gaat het kind op kamers wonen, dan wordt de bijdrage over het algemeen aan het kind zelf betaald.

Veel ouders spreken in een ouderschapsplan met elkaar af dat zij hun kind, ook nadat het 21 jaar is geworden, nog even financieel zullen blijven steunen. In ieder geval zolang het nog een (voltijds) opleiding volgt en nog niet geheel in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd in het ouderschapsplan of convenant.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier