Hoe lang ben je verplicht om partneralimentatie te betalen?

In de wet is een maximale termijn vastgelegd waarbinnen je verplicht bent om partneralimentatie te betalen indien je ex-partner daar behoefte aan heeft. Vanaf 1 januari 2010 is een nieuwe wet ingetreden waarbij de maximale termijn is gewijzigd.

Hoe lang je verplicht bent om na een scheiding partneralimentatie te betalen is afhankelijk van de datum waarop de afspraken over de partneralimentatie zijn gemaakt en wanneer het verzoek tot echtscheiding of vaststelling van de alimentatie is ingediend. De volgende regels gelden;

De oude wet tot 1 januari 2020 geldt voor:

  • Afspraken over de partneralimentatie die zijn gemaakt vóór 1 januari 2020
  • Afspraken die door de rechter zijn vastgelegd in een beschikking van vóór 1 januari 2020;
  • Verzoeken tot vaststelling partneralimentatie van vóór 1 januari 2020.

Voor deze situaties geldt een maximale termijn van twaalf jaar, tenzij er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, zonder kinderen, dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd. Hiervoor geldt een maximale termijn die even lang was als de duur van het huwelijk.

De nieuwe wet vanaf 1 januari 2020 geldt voor:

  • Voor alle afspraken die zijn gemaakt na 1 januari 2020;
  • Voor alle verzoeken tot echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap die zijn ingediend na 1 januari 2020.

Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op deze regel zijn drie uitzonderingen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier