Wie moet alimentatie betalen?

Als beide ex-partners ongeveer hetzelfde inkomen hebben en er zijn geen minderjarige kinderen waarvoor de zorgtaken gelijkelijk worden gedeeld, dan zal er niet snel sprake zijn van betaling van alimentatie. Er moet immers sprake zijn van behoefte aan een financiële bijdrage van de ander.

Heeft een van twee wel behoefte aan een financiële bijdrage van de ander, voor de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kinderen of als bijdrage in het eigen levensonderhoud, dan zal er wél sprake zijn van alimentatie. In een alimentatieberekening wordt de hoogte van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie berekend op grond waarvan verdere afspraken worden gemaakt. Degene met het meeste inkomen zal dan alimentatie betalen aan de ex-partner of een groter aandeel in de kosten van de kinderen voor zijn of haar rekening nemen (bij een co-ouderschap of fiftyfifty verdeling van de zorgtaken).

Kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Dus als er na de verdeling van de kosten voor de kinderen nog draagkracht over is, pas dan is er ook sprake van partneralimentatie.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier