Wie moet alimentatie betalen?

Als je beide ex-partners ongeveer hetzelfde inkomen hebben, en er zijn minderjarige kinderen waarvoor de zorgtaken gelijkelijk worden gedeeld, dan zal er niet snel sprake zijn van betaling van alimentatie (uitzonderingen daargelaten). Uitgangspunt is immers altijd dat sprake moet zijn van behoefte aan een bijdrage van de ander omdat er een tekort is aan financiële middelen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen of voor het eigen levensonderhoud, of allebei.

In alle andere situaties zal er wél sprake kunnen zijn van alimentatie die wordt betaald door de partner die het meeste inkomen heeft, zeker als de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen ongelijk is en de ex-partner bij scheiding niet (direct) in staat is om het eigen inkomen te vergroten. Door Christina Hosman Mediation wordt altijd een berekening gemaakt waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verdeling van de kosten voor de  kinderen tussen de ouders en partneralimentatie. Kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Dus als er na de verdeling van de kosten voor de kinderen nog draagkracht over is, pas dan is er ook sprake van partneralimentatie.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

KLIK DAN HIER