Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt partijen die in conflict zijn met elkaar. Dat kan gaan om een echtscheiding, een familieconflict, een burenruzie of een arbeidsgeschil. Een mediator bespreekt het conflict met partijen, de geschiedenis, wat je er zelf al aan hebt gedaan en wat er nodig is om tot oplossingen te komen. De mediator onderzoekt met je wat achter de standpunten ligt die ieder inneemt en die ervoor zorgen dat je niet tot een oplossing komt. Achter ieders standpunten liggen belangen. Dit zijn de dingen waar het eigenlijk om gaat, zoals: (financiële) zekerheid, erkenning, vertrouwen, veiligheid, rust, en ga zo maar door.

Als je op tafel hebt wat mensen écht belangrijk vinden dan kun je van daar uit kijken naar passende oplossingen. Het is dan de bedoeling dat je zo vrij en creatief mogelijk zoekt naar mogelijkheden. Dit zijn dus niet altijd juridische of financiële oplossingen want er zijn immers altijd meer wegen die naar Rome leiden. Op basis van de genoemde opties kun je gaan onderhandelen onder begeleiding van de mediator. Je onderhandelt dus niet meer op basis van de standpunten maar op basis van ieders belangen. Dit biedt niet alleen meer mogelijkheden maar ook oplossingen die op maat zijn.

Zijn jullie er uit welke oplossingen de beste zijn, dan worden de afspraken door de mediator vastgelegd in een overeenkomst, een convenant of vaststellingsovereenkomst, die wordt ondertekend. Pas na ondertekening zijn alle afspraken bindend en rechtens afdwingbaar, en kan de mediation worden beëindigd.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier