Hoe lang duurt de mediation?

Hoe lang een mediation duurt is afhankelijk van het geschil en van de aard van de zaak en de complexiteit van het conflict.

Een familiegeschil

Bij een familiegeschil is soms een of twee gesprekken voldoende om het geschil op te lossen of afspraken te maken die een eerste stap betekenen naar een oplossing van het geschil. Soms strekt de mediation zich uit tot meerdere gesprekken. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het conflict en van de bereidheid van partijen om tot oplossingen te komen. Soms duren familieruzies al jaren en zijn de frustraties diepgeworteld. Je hebt dan wat meer tijd nodig.

Een echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging samenlevingsovereenkomst zijn er veel aspecten waar een regeling voor moet worden getroffen: verdeling van vermogen, pensioenen, inkomen en wellicht is er ook sprake van een onderneming die verdeeld wordt. Als er minderjarige kinderen zijn, of kinderen die een studie volgen en nog niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dan moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken en van de verdeling tussen de ouders van de kosten. Een gemiddelde scheiding, inclusief de behandeling bij de rechtbank en inschrijving bij de gemeente, duurt circa drie tot vier maanden.

Een wijziging van de hoogte van de alimentatie

Gaat het om een wijziging van de hoogte van de alimentatie (partneralimentatie, kinderalimentatie of verdeling van kosten kinderen) en hebben cliënten alle daartoe nodige stukken van te voren aangeleverd, dan kan mogelijk worden volstaan met een of twee gesprekken met de mediator. In dat gesprek wordt de berekening toegelicht en worden afspraken gemaakt die in een vaststellingsovereenkomst kunnen worden vastgelegd.

Een ouderschapsplan

Bij een scheiding met minderjarige kinderen dienen de ouders een ouderschapsplan te maken. Hebben partijen samen het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, dan is het zelfs bij wet verplicht. De belastingdienst kan om een ouderschapsplan vragen als het gaat om het al of niet toekennen van toeslagen (kindgebonden budget) of heffingskorting (inkomensafhankelijke combinatiekorting). In mediation kun je in een of twee gesprekken komen tot afspraken voor het maken van een ouderschapsplan, waaronder de verdeling van de kosten voor de kinderen. In een tweede of derde gesprek wordt het ouderschapsplan samen met je doorgenomen en wordt getekend. Soms zijn er meer gesprekken nodig om te komen tot goede afspraken. Zou je daarvoor kiezen dan kun je ook een modelovereenkomst krijgen van het ouderschapsplan waarmee je zelf, samen met de andere ouder, aan de slag gaat. De mediator controleert het door jullie samengestelde ouderschapsplan en legt mogelijke vragen, aanpassingen of wijzigingen voor als dat nodig of wenselijk is.

Een aanpassing of wijziging van een bestaand ouderschapsplan kan ook vaak in twee of drie besprekingen worden geregeld. In het eerste gesprek wordt de nieuwe situatie besproken en wordt gekeken naar de bestaande afspraken waar nieuwe oplossingen voor gezocht moeten worden. In het tweede gesprek kunnen de punten verder worden besproken. Zou je samen al hebben besloten wat er gewijzigd moet worden en hoe de nieuwe regeling eruit moet komen te zien, dan kan op basis van deze afspraken een aanvullend ouderschapsplan worden gemaakt dat samen met je wordt doorgenomen en bij akkoord wordt getekend.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier