Is mediation bindend en wat gebeurt er als afspraken niet worden nagekomen?

Bindende afspraken

Als alle beslissingen zijn genomen en de afspraken duidelijk zijn, dan worden deze in een overeenkomst (vaststellingsovereenkomst of convenant) vastgelegd. Pas als deze overeenkomst door alle partijen is getekend, zijn de afspraken die daarin staan bindend en kun je elkaar daaraan houden.

Executoriale titel

Wordt deze overeenkomst door een rechter in een beschikking opgenomen, dan kunnen de financiële afspraken die in de overeenkomst zijn geregeld ten uitvoer worden gelegd. Dit heet een executoriale titel en betekent dat, stel dat de alimentatie niet of te laat wordt betaald, de alimentatiegerechtigde naar een deurwaarder kan stappen (bijvoorbeeld het LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) om het misgelopen bedrag bij de ex-partner rechtstreeks te innen. Een executoriale titel krijg je ook wanneer je de afspraken vastlegt in een akte bij de notaris. Heb je geen executoriale titel, dan kun je je wenden tot de kantonrechter met een verzoek tot nakoming van de afspraken. Met een beschikking van de kantonrechter kun je de overeenkomst alsnog ten uitvoer leggen.

De niet financiële afspraken

Stel iemand komt een van de andere afspraken die in de overeenkomst zijn vastgelegd niet na, wat gebeurt er dan? De niet financiële afspraken zijn lastiger afdwingbaar. Stel je hebt een omgangsregeling waarbij je ex-partner je kind niet afgeeft, of steeds met het kind van huis is als jij het op komt halen. Als je ex-partner het echt te bont maakt dan kun je je tot de politie wenden met de vraag om je te helpen het kind op te halen. Maar wil je dat wel? Want hoe reageert je kind op de bemoeienis van de politie? Is dat niet erg bedreigend? Zou het toch zover komen dan wordt vaak een verder hulptraject ingeschakeld. De ouders worden dan gestimuleerd om begeleid met elkaar in gesprek te gaan. Wil je dit voor zijn, dan loont het zich eerst eens te proberen om je ex-partner aan tafel te krijgen en in mediation te kijken naar waarom hij of zij je kind niet afgeeft. Zijn er afspraken bij de scheiding gemaakt die achteraf toch niet voldoen of niet goed voelen? Zijn er angsten of onzekerheden bij de andere ouder die een rol spelen, of komt de planning gewoon niet uit? In mediation kun je deze zaken met elkaar bespreken en kijken naar alternatieve oplossingen en afspraken maken die eventuele onzekerheden wegnemen. Wellicht dat het dan wél werkt.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier