Wat zijn de voordelen van mediation?

Is het niet zo dat je, als je in een conflict zit waar je buikpijn van hebt of waar je soms  wakker van ligt, het liefst zou willen dat iemand dit van je over zou nemen en voor je zou oplossen? Een advocaat kan in dat geval een groot deel van de stress wegnemen door voor jou in onderhandeling te gaan met de tegenpartij. Dat klinkt aantrekkelijk en veilig. Dan kun jij je weer richten op de leukere dingen in het leven. Waarom zou je dan tóch voor mediation kiezen?

Voordeel 1: Snelle oplossingen

Omdat je onder begeleiding van een mediator samen onderhandelt en beslissingen neemt, kun je snel komen tot passende oplossingen. Die oplossingen worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en kunnen, indien dat nodig is, samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift worden voorgelegd aan de rechter.

Voordeel 2: Een beter contact met elkaar

In mediation bespreek je de problemen die er zijn met elkaar en kun je meningsverschillen uit de wereld helpen. Vaak is er sprake van aannames die niet blijken te kloppen of verkeerde interpretaties van situaties of van datgene wat er gezegd is. In gesprek met de ander krijg je meer begrip voor de situatie en voor elkaar. Krijgen partijen inzicht in dat wat de ander bezighoudt dan vergroot dat het begrip voor elkaar en voor elkaars situatie en voor de standpunten die ieder inneemt in het conflict. Wederzijds begrip werkt de-escalerend en kan ervoor zorgen dat de strijd wordt neergelegd en erin bijdragen dat er actief wordt gezocht naar oplossingen die in wederzijds belang zijn. Bovendien wordt in de mediation een basis gelegd voor een beter contact met elkaar.

Voordeel 3: Mediation is maatwerk

Omdat je in mediation actief aan de onderhandelingen deelneemt bepaal je zelf, in overleg met de andere partij, wat je afspreekt. Mediation is maatwerk en resulteert niet zelden in individuele en creatieve oplossingen die in de gegeven situatie veel bevredigender zijn dan juridische of standaardoplossingen.

Voordeel 4: Veilig onderhandelen

Al hetgeen wat tijdens de mediation wordt gezegd of geschreven, bijvoorbeeld in verslagen, valt onder de geheimhoudingsverplichting die is opgenomen in de mediationovereenkomst en kan dus niet in een juridische procedure tegen je gebruikt worden. Dit is bedoeld om de mediation veilig te houden en om ervoor te zorgen dat je vrij kunt onderhandelen en nadenken over mogelijke oplossingen. Natuurlijk is het soms nodig om tijdens dat proces een adviseur te raadplegen, bijvoorbeeld je accountant of hypotheekadviseur, of wil je even sparren met een goede vriend of ouder alvorens je een beslissing neemt. Voorafgaande aan de mediation wordt dit met jullie besproken en wordt afgestemd met wie je wat teruggekoppeld. Je mag er dan op vertrouwen dat het proces veilig is.

Voordeel 5: Geen procedures tijdens de mediation

Een van de regels van de mediation is dat tijdens de bemiddeling geen procedures worden aangespannen. Bestaande procedures worden stilgelegd. Dit betekent dat je in alle rust kunt zoeken naar oplossingen met elkaar. De afspraken die in mediation worden gemaakt zijn pas bindend als alle partijen het ermee eens zijn en er een handtekening staat onder de vaststellingsovereenkomst waarin deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Tot die tijd kun je dus vrij onderhandelen en dat betekent ook dat je op iets wat je eerder hebt gezegd gerust mag terugkomen als blijkt dat dit toch niet goed voor je werkt. Je streeft in mediation immers naar duurzame afspraken en dat zijn afspraken waar partijen echt achter staan.

Voordeel 6: Snellere verwerking

Tot slot is het zo dat mediation helpt bij het verwerken van een conflict. Vrijwel iedereen wil het liefst dat een conflict gauw is opgelost en dat je weer verder kunt met je leven, zonder dat bezwaarde gevoel wat je met je meetorste toen het conflict nog speelde. Loop je niet weg voor het conflict en los je dit samen op in mediation, sta je open voor de visie van de ander en ben je in gelegenheid gesteld om ook jouw visie te delen met die ander, dan helpt dat bij het verwerken van het conflict. Begrip voor wat er is gebeurd, met jezelf én met de ander, en waarom dat is gebeurd helpt bij het plaatsen van de gebeurtenissen en daarmee voor het verwerken daarvan. Hiermee ben je sneller in staat om de draad weer op te pakken en het conflict achter je te laten.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier