Wel of niet een mediator?

Of je wel of niet voor een mediator kiest verschilt per situatie. Heb je een conflict dan probeer je daar natuurlijk eerst zelf met betrokkene(n) uit te komen. Lukt dat niet, dan is het verstandig om naar een mediator te gaan om te kijken of je in mediation samen wél tot oplossingen kunt komen.  Vaak lukt dat maar soms is het probleem te ingewikkeld, liggen de standpunten te zeer uiteen of is het conflict zodanig geëscaleerd dat overleg niet meer mogelijk is. Een advocaat kan je dan helpen om jouw visie op het conflict te verdedigen bij een rechter.

Mediation is niet vrijblijvend

Voorafgaande aan de mediation teken je een mediationovereenkomst waarin een aantal regels staat. Een eerste regel is dat partijen zich zullen inspannen om in de mediation tot oplossingen te komen voor hun conflict. In het verlengde van deze inspanningsverplichting is het dus niet toegestaan om je zodanig te gedragen naar de andere partij of naar de mediator dat de mediation hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt of belemmerd. Deelname aan een mediation is dus niet vrijblijvend.

Als de ruzie te hoog is opgelopen

In een enkel geval is een conflict al zodanig geëscaleerd dat mediation niet meer mogelijk is. Partijen zijn dan niet meer in staat om naar constructieve oplossingen te zoeken die ook in het belang zijn van de ander. In de meeste gevallen is mediation ook bij hoogopgelopen ruzie nog wél mogelijk. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld bij een scheiding sprake is geweest van huiselijk geweld. Als men bereid is, hoe moeilijk dit op dat moment ook is, om samen aan tafel te zitten en met elkaar te praten dan kan mediation helpen om te komen tot oplossingen. Een voordeel, zeker als de situatie daarom vraagt, is dat je snel afspraken kunt maken, bijvoorbeeld bij een scheiding over wie het huis (tijdelijk) verlaat en wie er blijft wonen.

Als partijen niet meer met elkaar om tafel kunnen, wat dan?

Wat gebeurt er als geen van partijen of één van hen echt niet (meer) bereid is, of niet (meer) in staat is om samen met de ander aan tafel te zitten? Je kunt dan nog kiezen voor een pendelmediation, waarbij de mediator apart met ieder van partijen spreekt en zo komt tot gezamenlijke oplossingen. Heb je echter behoefte aan een adviseur die alleen jou adviseert dan kun je je natuurlijk ook wenden tot een advocaat die je bijstaat. Uit ervaring blijkt echter dat als de gemoederen wat zijn bedaard er toch soms nog weer een opening voor een gesprek ontstaat en er mogelijkheid is om weer met elkaar aan tafel te gaan. Even een pauze inlassen kan dus soms helpen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier