Welke geschillen lenen zich voor mediation?

Er zijn verschillende geschillen die zich goed lenen voor mediation. Meer informatie over deze geschillen vind je op deze pagina.

Geschil 1: Een scheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenleving

Mediation leent zich bij uitstek voor het regelen van een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking samenleving. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is het van belang dat ex-partners met elkaar, ook na de scheiding, kunnen blijven samenwerken. Je moet immers zolang de kinderen nog geen achttien zijn samen allerlei beslissingen nemen, zoals: over de keuze van een te volgen schoolopleiding, een medische behandeling of sportkeuze. Je moet samen verschijnen op tienminutengesprekken of beiden aanwezig zijn bij een voorstelling of diploma-uitreiking. Omdat je in de mediation aandacht besteedt aan de communicatie en zorgt voor de-escalatie van het conflict, wordt hiermee een voedingsbodem gelegd voor het behoud van een goede relatie in de toekomst, of voor het verbeteren daarvan.

Een ouderschapsplan

Ga je scheiden en heb je minderjarige kinderen, dan heb je een ouderschapsplan nodig waarin je de gevolgen van de scheiding voor de verdeling van de zorgtaken tussen jullie en verdeling van de kosten van de kinderen vastlegt. Heb je beiden ouderlijk gezag over de kinderen, dan is een ouderschapsplan zelfs bij de wet verplicht. De belastingdienst kan vragen om een kopie daarvan als het gaat om het al of niet toekennen van bepaalde toeslagen of heffingskorting (inkomensafhankelijke combinatiekorting). In mediation kun je samen bespreken wat je belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen en hoe je de zorgtaken wilt verdelen na de scheiding. Voor de verdeling van de kosten van de kinderen tussen de ouders wordt een alimentatieberekening gemaakt. Zou je de kosten willen verdelen met gebruik van een gezamenlijke bankrekening, dan kan de berekening laten zien wat ieders bijdrage op die bankrekening, naar verhouding van ieders draagkracht, kan zijn.

Wil je een bestaand ouderschapsplan aanpassen of aanvullen, dan kan dat natuurlijk ook in mediation. De nieuwe afspraken worden dan vastgelegd in een aanvullend ouderschapsplan. Voor het bijstellen van een ouderschapsplan of hoogte van de alimentatie is, als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, gesubsidieerde rechtsbijstand. Kijk hier voor de voorwaarden.

Vaststelling van alimentatie

Moet tussen ex partners een alimentatieregeling (kinderalimentatie, verdeling kosten kinderen, of partneralimentatie) worden vastgesteld of is er sprake van een wijziging van omstandigheden waardoor de bestaande regeling moet worden bijgesteld, dan kan dat gemakkelijk en snel worden geregeld in mediation. Zodra de achtergronden zijn besproken met je en de documenten die nodig zijn voor het maken van de berekening, zoals salarisstroken, een jaaropgave, belastingaangifte en gegevens over diverse kosten, zoals de woonlasten, dan kan een berekening worden gemaakt. Op basis van die berekening kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de hoogte van de alimentatie of verdeling van de kosten voor de kinderen tussen jullie en worden, bij overeenstemming, de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wil je nieuwe afspraken maken met betrekking tot de alimentatie en een alimentatieberekening laten maken. Bij een wijziging van omstandigheden is daar gesubsidieerde rechtsbijstand voor. Kijk hier voor de voorwaarden.

Geschil 2: Een familieconflict

Al enige jaren is er een programma op de televisie waarin ruziënde familieleden worden uitgenodigd om hun conflict bij een diner bij te leggen. Vaak is dat wat te veel gevraagd van de kandidaten die zich soms al jaren hebben teruggetrokken in hun loopgraven. In die situaties is er meer voor nodig dan de goede bedoelingen van een lieve nicht, wat kaarslicht een malse biefstuk en een goed glas wijn. Heb je een geschil tussen familieleden of een ruzie die al veel te lang loopt? Dan kun je dit in mediation proberen op te lossen. Soms zijn hierbij meer partijen aan tafel die of in het conflict verwikkeld zijn geraakt of er belang bij hebben dat het wordt opgelost. Lukt het je niet om het geschil helemaal oplossen, om wat voor reden dan ook, dan kun je kijken of je afspraken kunt maken die ervoor zorgen dat dit conflict binnen de familie niet al te veel gevolgen heeft. Je zet daarmee dan een eerste stap. Kijk hier voor meer informatie en kosten van familiemediation.

Geschil 3: Een arbeidsconflict

Ook in arbeidsconflicten wordt steeds meer gebruik gemaakt van mediation. Heb je een geschil met een collega of werk je niet meer prettig binnen een afdeling, functioneert een werknemer niet meer zoals hij of zij zou moeten of meldt zich vaak ziek, dan kan mediation helpen om weer betere voorwaarden te scheppen voor een prettig werkklimaat. Ook als een werknemer en een werkgever afscheid van elkaar willen nemen, dan kan dat in mediation goed worden geregeld.

Geschil 4: Een burenruzie

Heb je onenigheid met je buren over een schutting, blaffende hond of gebruik van de ruimte om je huis dan kan dat ingrijpend zijn. Thuis wil je je immers veilig voelen. Een conflict met je buren knaagt dat aan dat gevoel van veiligheid en levert stress op. Een burenruzie kun je dan ook  maar beter zo snel mogelijk aanpakken voordat de verhoudingen verharden. Als dat samen met de buren niet meer lukt dan kun je kijken of je er onder begeleiding van een mediator wél uit kunt komen. Dit hoeft heus niet te betekenen dat je na de mediation wekelijks bij elkaar op de koffie komt of op elkaars verjaardag aanschuift, maar het kan wél betekenen dat je weer prettiger leeft in je eigen huis. Gemeentes bieden sinds enkele jaren ook kosteloos mediation aan bij burengeschillen. Je kunt bij de gemeente informatie opvragen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier