Wie betaalt de kosten voor de mediation?

In mediation betaalt ieder de eigen kosten. Ieder ontvangt zijn of haar eigen declaratie voor de werkzaamheden die in de mediation zijn verricht tegen het uurtarief. Betreft het een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen, dan betaalt ieder tevens de helft van de advocaatkosten (vast tarief voor het indienen van het verzoekschrift) en de eigen kosten voor de rechtbank (griffierecht).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Stel dat je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, een toevoeging, dan krijg je de eigen bijdrage die de Raad voor de rechtsbijstand oplegt in rekening gebracht. Dit is een eenmalige bijdrage en wordt dus niet na ieder gesprek in rekening gebracht. Betreft het een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap dan is er sprake van aanvullende kosten. De kosten voor de advocaat die het verzoekschrift indient worden betaald door de Raad voor de Rechtsbijstand via de hiervoor genoemde toevoeging. Hier wordt dus niets extra’s voor in rekening gebracht. Wél betaal je extra kosten voor de rechtbank, griffierechten. De griffierechten worden, in verband met de toevoeging, tegen een gereduceerd tarief geheven.

Geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

Heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand dan betaal je de helft van het uurtarief of de kosten van een pakket plus, indien van toepassing, de griffierechten van de rechtbank. Mogelijk heb je recht op een vergoeding van je rechtsbijstandsverzekering.

Verzekering

Heb je een rechtsbijstandsverzekering die de mediation dekt, dan dien je voorafgaande aan de mediation, een vergoeding aan te vragen bij de verzekeringsmaatschappij. Dit kan vaak niet meer als de zaak al loopt, dus is het raadzaam om hier tijdig naar te informeren.

Zijn de kosten voor de mediation fiscaal aftrekbaar?

De kosten voor de mediation zijn niet aftrekbaar behoudens één uitzondering. Wel aftrekbaar zijn de kosten die iemand moet maken voor het verkrijgen, verhogen of behouden van partneralimentatie. Deze kosten zijn alleen voor degene die de partneralimentatie ontvangt aftrekbaar. Dit geldt zowel voor het verkrijgen, verhogen of behouden van een maandelijkse partneralimentatie als ook voor een afkoopsom van de partneralimentatie. Hierbinnen vallen ook de kosten die de mediator maakt om dit voor u in mediation te regelen. Zou je hier gebruik van willen maken dan kun je een gespecificeerde rekening vragen bij de mediator voor deze kosten. De afspraken dienen overigens wel schriftelijk te zijn vastgelegd in een overeenkomst (een vaststellingsovereenkomst of convenant).

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier