Dirk, 42 jaar

Het viel mij op dat er goed met beide partijen wordt meegeleefd. Dat was fijn.