Subsidie voor wijziging ouderschapsplan en alimentatie

Kun je een ouderschapsplan wijzigen? En, zo ja, bestaat daar dan ook subsidie voor?

Je hebt een ouderschapsplan, gemaakt tijdens de scheiding. Voor de toekomst. Hoe die eruit zou zien? Tja, dat wist je op dat moment nog niet, je woonde immers nog samen met je ex. Nieuwe partners waren er nog niet, althans daar werd niet over gepraat. De scheiding was nog veel te vers. Het plan werd gemaakt. En alleen heel even vroeg je je af of dat wat jullie op papier hadden gezet straks ook echt zou werken.

Een ouderschapsplan kun je toch niet zomaar van tafel vegen?

Nee. En natuurlijk is het de bedoeling dat je afspraken nakomt die in het ouderschapsplan staan. Wat heeft het anders voor nut? En toch is die overeenkomst niet in beton gegoten. Het is een momentopname. Verandert er iets, dan moet jullie je aanpassen aan de nieuwe situatie. En je plan moet dat natuurlijk ook.

Bij welke veranderingen moet je het ouderschapsplan aanpassen?

Stel, je hebt gaandeweg toch gekozen voor een andere omgangsregeling. Gewoon, omdat het in de praktijk beter blijkt te werken. Een verhuizing zorgt ervoor dat de bestaande regeling niet meer werkt. Dit zijn situaties die je tijdens het maken van het ouderschapsplan niet kon voorzien. En dat geldt ook voor de alimentatie. Verlies je je baan, ga je trouwen of komt er een kind bij dan kan dat betekenen dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de kosten.

Hoe pas je een ouderschapsplan aan?

Samen bespreek je wat er aangepast moet worden. Heb je nieuwe afspraken dan leg je die schriftelijk vast en hecht je die aan het bestaande plan. Klaar ben je!

Lukt het niet om samen nieuwe afspraken te maken? Of wil je een alimentatieberekening laten maken voor de nieuwe situatie? Ga dan naar een MfN registermediator die jullie daarbij helpt. Een mediator kan jullie samen helpen om tot oplossingen te komen en kan een berekening maken voor de alimentatie. De nieuwe afspraken worden dan voor je vastgelegd in een aanvullende overeenkomst.

En is daar dan subsidie voor?

Ja, maar daar zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Je inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Bovendien moet er wel sprake zijn van een gewijzigde omstandigheid. De mediator kan voorafgaande aan de zaak een toevoeging voor je aanvragen.

Wil je meer weten over het aanpassen van een ouderschapsplan en of je in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.