Kun je alimentatie met terugwerkende kracht vorderen?

Wordt de alimentatie niet betaald, dan is het raadzaam om dit zo snel mogelijk aan te kaarten bij je ex-partner en, indien deze niet reageert met betaling, naar een deskundige te gaan die je hierbij kan helpen. Zijn de afspraken met betrekking tot de alimentatie vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of in een notariële akte, dan is er sprake van een executoriale titel en kun je, indien de afspraken niet worden nagekomen, deze via een deurwaarder vorderen. Dit kan bijvoorbeeld via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, LBIO.

Betaalt je ex-partner al langere tijd niet of te weinig alimentatie, of betaal je zelf al enige tijd te veel alimentatie aan je ex-partner, dan is het afhankelijk van de specifieke situatie of je het verschil met terugwerkende kracht alsnog kunt vorderen. Hierover worden regelmatig rechtszaken gevoerd. In mediation maak je daar samen met je ex-partner afspraken over.

Maken van nieuwe afspraken

Wordt de alimentatie niet meer betaald, dan is er meestal sprake van een financieel probleem bij de ex-partner, bijvoorbeeld door verlies van inkomsten, waardoor deze de alimentatieverplichtingen niet meer kan nakomen. Wij kunnen dan een herberekening maken van de hoogte van de alimentatie en samen met jou en je ex-partner nieuwe afspraken maken, waaronder een aflossingsregeling indien jullie het daar samen over eens zijn. Nieuwe afspraken worden altijd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier