Wanneer eindigt partneralimentatie?

Bij partneralimentatie gelden de volgende regels. Zodra degene die de partneralimentatie ontvangt geen bijdrage meer nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien, kan de alimentatie worden gestopt. Uitgangspunt voor betaling van alimentatie is immers dat er behoefte is voor een bijdrage.

  • Eigen of hoger inkomen: Dit kan zijn doordat de alimentatieontvanger inmiddels een eigen inkomen heeft of het bestaande inkomen hoger is geworden. In dit geval kun je een herberekening laten maken van de alimentatie en kan op basis van die berekening de alimentatie naar beneden worden bijgesteld.
  • Samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap: Woont de alimentatieontvanger inmiddels samen met een nieuwe partner waarmee hij of zij een gezamenlijk huishouding voert, dan vervalt het recht op partneralimentatie helemaal. Dit geldt natuurlijk ook als hij of zij in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. De nieuwe partner krijgt dan de zorgplicht voor je ex-partner.
  • Overlijden: Tot slot, en dat spreekt voor zich, geldt dat bij overlijden van een van de ex-partners de partneralimentatie verplichting eindigt. De erfgenamen van de alimentatieplichtige krijgen dus geen partneralimentatieverplichting.

De termijn die geldt voor partneralimentatie is, voor scheidingen vanaf 1 januari 2020, maximaal tot vijf jaar na datum huwelijk. De termijn gaat in per de datum van inschrijving van de echtscheiding, of van de beëindiging van het geregistreerde partnerschap, in het register van de gemeente waar getrouwd is, of waar het geregistreerde partnerschap is aangegaan. Maar er zijn enkele uitzonderingen.

Heb je een vraag, wil je gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak inplannen?

Klik dan hier